گزارش آماری کل تجمعات اعتراضی مردمی

در این صفحه گزارش‌های آماری تجمعات اعتراضی مردمی ارائه می‌گردد. این گزارش‌ها به صورت روزانه به‌روز‌آوری میگردند و ممکن است ساختار و شکل آن‌ها تغییر کند. لینک هر یک از داده‌های نمایش داده شده در این گزارش‌ها از طریق فیلتر کردن گزارشی که در صفحه خانه این وبسایت ارائه شده قابل دستیابی است. 

لطفا جهت اطلاع از چگونگی تهیه این گزارش‌ها، روش شناسی را مطالعه فرمایید.

تجمعات اعتراضی مردمی​

نمودار تعاملی فوق در کامپیوتر بهتر دیده می‌شود. در عین حال چنانچه با گوشی همراه آن را مشاهده می‌کنید، میتوانید گوش را به حالت افقی درآورید. شاید بهتر باشد آن را گوگل کروم مشاهده نمایید. جهت مشاهده بهتر نمودار در کامپیوتر، میتوانید دکمه فول اسکرین که در سمت راست نوار خاکستری پایین قرار دارد را کلیک فرمایید.

 هر قسمت از نمودار را که کلیک نمایید، متناسب با آن فیلتر، بقیه اجزای نمودار نیز مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد که مربوط به آن فیلتر یا انتخاب شماست. 

بزرگی دایره بر روی نقشه، نشان دهنده تعداد تجمعات اعتراضی در هر شهر است. اعتصابات در این نمودار نشان داده نشده‌اند. چنانچه در یک شهر، مثلا تهران، در یک روز بیش از یک تجمع اعتراضی وجود داشته، همه آن تجمعات محاسبه شده‌اند.

مرجع داده‌های این سایت از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و نیز سازمان‌های معتبر جمع آوری گردیده و تلاش گردیده راستی آزمایی گردد و اطلاعات تکراری وجود نداشته باشد.

در صورتیکه اطلاعات ارائه شده این سایت نیاز به اصلاح یا تکمیل دارد، لطفا با کلیک در اینجا به ما ایمیل بزنید.

تجمعات اعتراضی مردمی​

نمودار تعاملی فوق در کامپیوتر بهتر دیده می‌شود. در عین حال چنانچه با گوشی همراه آن را مشاهده می‌کنید، میتوانید گوش را به حالت افقی درآورید. شاید بهتر باشد آن را گوگل کروم مشاهده نمایید. جهت مشاهده بهتر نمودار در کامپیوتر، میتوانید دکمه فول اسکرین که در سمت راست نوار خاکستری پایین قرار دارد را کلیک فرمایید.

 هر قسمت از نمودار را که کلیک نمایید، متناسب با آن فیلتر، بقیه اجزای نمودار نیز مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد که مربوط به آن فیلتر یا انتخاب شماست. 

بزرگی دایره بر روی نقشه، نشان دهنده تعداد تجمعات اعتراضی در هر شهر است. اعتصابات در این نمودار نشان داده نشده‌اند. چنانچه در یک شهر، مثلا تهران، در یک روز بیش از یک تجمع اعتراضی وجود داشته، همه آن تجمعات محاسبه شده‌اند.

مرجع داده‌های این سایت از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و نیز سازمان‌های معتبر جمع آوری گردیده و تلاش گردیده راستی آزمایی گردد و اطلاعات تکراری وجود نداشته باشد.

در صورتیکه اطلاعات ارائه شده این سایت نیاز به اصلاح یا تکمیل دارد، لطفا با کلیک در اینجا به ما ایمیل بزنید.