گاه‌شمار جنبش انقلابی مردم ایران، با تمرکز روی وقایع تاثیرگذار در زیر آمده است.

اگر با گوشی این صفحه را ملاحظه می‌کنید، لطفا جهت مشاهده بهتر، گوشی را به حالت افقی درآورید.

گاه‌شمارهای دیگری هم ارائه شده که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود. برخی گاه‌شمارها هم منتشر شده بودند که دیگر به روزآوری نشده‌اند.

دیگر گاه‌شمارهای منتشر شده

ویکی‌پدیا

گاه‌شمار خیزش ۱۴۰۱ ایران

رادیو فردا

گاه‌شمار دوره جدید اعتراضات در ایران

irantimelines.com

واقعه‌نگار انقلاب ۱۴۰۱

گاه‌شمار جنبش انقلابی مردم ایران

لطفا برای مشاهده تصاویر و توضیحات، روی عناوین کلیک کنید. همچنین می‌توانید از نوار سمت چپ برای پرش به هفته‌ای خاص استفاده نمایید

هفته 4 شهریور 1401
سه‌شنبه 22 شهریور 1401
13/09/2022
جمعه 25 شهریور 1401
16/09/2022
جمعه 25 شهریور 1401
16/09/2022
جمعه 25 شهریور 1401
16/09/2022
جمعه 25 شهریور 1401
16/09/2022
جمعه 25 شهریور 1401
16/09/2022
جمعه 25 شهریور 1401
16/09/2022
هفته 5 شهریور 1401
شنبه 26 شهریور 1401
17/09/2022
شنبه 26 شهریور 1401
17/09/2022
شنبه 26 شهریور 1401
17/09/2022
شنبه 26 شهریور 1401
17/09/2023
شنبه 26 شهریور 1401
17/09/2022
دوشنبه 28 شهریور 1401
19/09/2022
3 آذر 1401
24/11/2022
هفته 2 بهمن 1401
شنبه 8 بهمن 1401
28/01/2023
شنبه 8 بهمن 1401
28/01/2023
یکشنبه 9 بهمن 1401
29/01/2023
دوشنبه 10 بهمن 1401
30/01/2023
دوشنبه 10 بهمن 1401
30/01/2023
دوشنبه 10 بهمن 1401
30/01/2023
سه‌شنبه 11 بهمن 1401
31/01/2023
چهارشنبه 12 بهمن 1401
01/02/2023
چهارشنبه 12 بهمن 1401
01/02/2023
چهارشنبه 12 بهمن 1401
01/02/2023
پنجشنبه 13 بهمن 1401
02/02/2023
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۰۲/۰۲/۲۰۲۳
پنجشنبه 13 بهمن 1401
02/02/2023
هفته 3 بهمن 1401
شنبه 15 بهمن 1401
04/02/2023
یکشنبه 16 بهمن 1401
05/02/2023
دوشنبه 17 بهمن 1401
06/02/2023
دوشنبه 17 بهمن 1401
06/02/2023
سه‌شنبه 18 بهمن 1401
07/02/2023
سه‌شنبه 18 بهمن 1401
07/02/2023
چهارشنبه 19 بهمن 1401
08/02/2023
09/02/2023
پنجشنبه 20 بهمن 1401
09/02/2023
پنجشنبه 20 بهمن 1401
جمعه 21 بهمن 1401
10/02/2023
جمعه 21 بهمن 1401
10/02/2023
شنبه 22 بهمن 1401
11/02/2023
دوشنبه 24 بهمن 1401
13/02/2023
پنجشنبه 27 بهمن 1401
16/02/2023
پنجشنبه 27 بهمن 1401
16/02/2023
پنجشنبه 27 بهمن 1401
16/02/2023
جمعه 28 بهمن 1401
17/02/2023
جمعه 28 بهمن 1401
17/02/2023
Jan 2020
Sub Label
جمعه 28 بهمن 1401
17/02/2023
هفته 4 بهمن 1401
شنبه 29 بهمن 1401
18/02/2023
شنبه 29 بهمن 1401
18/02/2023
شنبه 29 بهمن 1401
18/02/2023
شنبه 29 بهمن 1401
18/02/2023
شنبه 29 بهمن 1401
18/02/2023
شنبه 29 بهمن 1401
18/02/2023
یکشنبه 30 بهمن 1401
19/02/2023
هفته 1 اسفند 1401
دوشنبه 1 اسفند 1401
20/02/2023
دوشنبه 1 اسفند 1401
20/02/2023
دوشنبه 1 اسفند 1401
20/02/2023
دوشنبه 1 اسفند 1401
20/02/2023
دوشنبه 1 اسفند 1401
20/02/2023
دوشنبه 1 اسفند 1401
20/02/2023
سه‌شنبه 2 اسفند 1401
21/02/2023
سه‌شنبه 2 اسفند 1401
21/02/2023
سه‌شنبه 2 اسفند 1401
21/02/2023
سه‌شنبه 2 اسفند 1401
21/02/2023
سه‌شنبه 2 اسفند 1401
21/02/2023
سه‌شنبه 2 اسفند 1401
21/02/2023
چهارشنبه 3 اسفند 1401
22/02/2023
چهارشنبه 3 اسفند 1401
22/02/2023
چهارشنبه 3 اسفند 1401
22/02/2023
چهارشنبه 3 اسفند 1401
22/02/2023
پنجشنبه 4 اسفند 1401
23/02/2023
پنجشنبه 4 اسفند 1401
23/02/2023
پنجشنبه 4 اسفند 1401
23/02/2023
پنجشنبه 4 اسفند 1401
23/02/2023
پنجشنبه 4 اسفند 1401
23/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
جمعه 5 اسفند 1401
24/02/2023
هفته 2 اسفند 1401
شنبه 6 اسفند 1401
25/02/2023
شنبه 6 اسفند 1401
25/02/2023
شنبه 6 اسفند 1401
25/02/2023
شنبه 6 اسفند 1401
25/02/2023
یکشنبه 7 اسفند 1401
26/02/2023
یکشنبه 7 اسفند 1401
26/02/2023
یکشنبه 7 اسفند 1401
26/02/2023
یکشنبه 7 اسفند 1401
26/02/2023
دوشنبه 8 اسفند 1401
27/02/2023
دوشنبه 8 اسفند 1401
27/02/2023
دوشنبه 8 اسفند 1401
27/02/2023
دوشنبه 8 اسفند 1401
27/02/2023
دوشنبه 8 اسفند 1401
27/02/2023
دوشنبه 8 اسفند 1401
27/02/2023
سه‌شنبه 9 اسفند 1401
28/02/2023
سه‌شنبه 9 اسفند 1401
28/02/2023
سه‌شنبه 9 اسفند 1401
28/02/2023
چهارشنبه 10 اسفند 1401
01/03/2023
چهارشنبه 10 اسفند 1401
01/03/2023
چهارشنبه 10 اسفند 1401
01/03/2023
پنجشنبه 11 اسفند 1401
02/03/2023
پنجشنبه 11 اسفند 1401
02/03/2023
پنجشنبه 11 اسفند 1401
02/03/2023
پنجشنبه 11 اسفند 1401
02/03/2023
پنجشنبه 11 اسفند 1401
02/03/2023
جمعه 12 اسفند 1401
03/03/2023
هفته 3 اسفند 1401
شنبه 13 اسفند 1401
04/03/2023
شنبه 13 اسفند 1401
04/03/2023
شنبه 13 اسفند 1401
04/03/2023
دوشنبه 15 اسفند 1401
06/03/2023
دوشنبه 15 اسفند 1401
06/03/2023
دوشنبه 15 اسفند 1401
06/03/2023
دوشنبه 15 اسفند 1401
06/03/2023
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
07/03/2023
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
07/03/2023
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
07/03/2023
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
07/03/2023
چهارشنبه 17 اسفند 1401
08/03/2023
Jan 2020
Sub Label
هفته 4 اسفند 1401
شنبه 20 اسفند 1401
11/03/2023
یکشنبه 21 اسفند 1401
12/03/2023
دوشنبه 22 اسفند 1401
13/03/2023
دوشنبه 22 اسفند 1401
13/03/2023
دوشنبه 22 اسفند 1401
13/03/2023
دوشنبه 22 اسفند 1401
13/-3/2-23
سه‌شنبه 23 اسفند 1401
14/03/2023
سه‌شنبه 23 اسفند 1401
14/03/2023
سه‌شنبه 23 اسفند 1401
14/03/2023
سه‌شنبه 23 اسفند 1401
14/03/2023
چهارشنبه 24 اسفند 1401
15/03/2023
چهارشنبه 24 اسفند 1401
15/03/2023
چهارشنبه 24 اسفند 1401
15/03/2023
چهارشنبه 24 اسفند 1401
15/03/2023
چهارشنبه 24 اسفند 1401
15/03/2023
پنجشنبه 25 اسفتد 1401
16/03/2023
پنجشنبه 25 اسفند 1401
16/03/2023
پنجشنبه 25 اسفند 1401
16/03/2023
جمعه 26 اسفند 1401
17/03/2023
جمعه 26 اسفند 1401
17/03/2023
جمعه 26 اسفند 1401
17/03/2023
جمغع 26 اسفند 1401
18/03/2023
جمعه 26 اسفند 1401
18/03/2023
هفته 5 بهمن 1401
یکشنبه 28 اسفند 1401
19/03/2023
یکشنبه 28 اسفند 1401
19/03/2023
دوشنبه 29 اسفند 1401
20/03/2023
دوشنبه 29 اسفند 1401
20/03/2023
دوشنبه 29 اسفند 1401
20/03/2023
دوشنبه 29 اسفند 1401
20/03/2023
دوشنبه 29 اسفند 1401
20/03/2023
پنجشنبه 3 فروردین 1402
23/03/2023
جمعه 4 فروردین 1402
24/03/2023
جمعه 4 فروردین 1402
24/03/2023
هفته 1 فروردین 1402
شنبه 5 فروردین 1402
25/03/2023
شنبه 5 فروردین 1402
25/03/2023
شنبه 5 فروردین 1402
25/03/2023
شنبه 5 فروردین 1402
25/03/2023
شنبه 5 فروردین 1402
25/03/2023
یکشنبه 6 فروردین 1402
26/03/2023
یکشنبه 6 فروردین 1402
26/03/2023
یکشنبه 6 فروردین 1402
26/03/2023
یکشنبه 6 فروردین 1402
26/03/2023
دوشنبه 7 فروردین 1402
27/03/2023
دوشنبه 7 فروردین 1402
27/03/2023
سه‌شنبه 8 فروردین 1402
28/03/2023
سه‌شنبه 8 فروردین 1402
28/03/2023
چهارشنبه 9 فروردین 1402
29/03/2023
پنجشنبه 10 فروردین 1402
30/03/2023
پنجشنبه 10 فروردین 1402
30/03/2023
جمعه 11 فروردین 1402
31/03/2023
جمعه 11 فروردین 1402
31/03/2023
جمعه 11 فروردین 1402
31/03/2023
هفته 3 فروردین 1402
شنبه 12 فروردین 1402
01/04/2023
شنبه 12 فروردین 1402
01/04/2023
شنبه 12 فروردین 1402
01/04/2023
شنبه 12 فروردین 1402
01/04/2023
شنبه 12 فروردین 1402
01/04/2023
شنبه 12 فروردین 1402
01/04/2023
یکشنبه 13 فروردین 1402
02/04/2023
دوشنبه 14 فروردین 1402
03/04/2023
دوشنبه 14 فروردین 1402
03/04/2023
دوشنبه 14 فروردین 1402
03/04/2023
سه‌شنبه 15 فروردین 1402
04/04/2023
سه‌شنبه 15 فروردین 1402
04/04/2023
سه‌شنبه 15 فروردین 1402
04/04/2023
سه‌شنبه 15 فروردین 1402
04/04/2023
پنجشنبه 17 فروردین 1402
06/04/2023
جمعه 18 فروردین 1402
07/04/2023
هفته 3 فروردین 1402
شنبه 19 فروردین 1402
08/04/2023
شنبه 19 فروردین 1402
08/04/2023
شنبه 19 فروردین 1402
08/04/2023
شنبه 19 فروردین 1402
08/04/2023
شنبه 19 فروردین 1402
08/04/2023
یکشنبه 20 فروردین 1402
09/04/2023
سه‌شنبه 22 فروردین 1402
11/04/2023
سه‌شنبه 22 فروردین 1402
11/04/2023
چهارشنبه 23 فروردین 1402
12/04/2023
پنجشنبه 24 فروردین 1402
13/04/2023
پنجشنبه 24 فروردین 1402
13/04/2023
پنجشنبه 24 فروردین 1402
13/04/2023