گزارش‌های آماری

کل تجمعات اعتراضی

در این صفحه به بررسی کل تجمعات شامل تجمعات اعتراضی مردمی، دانشجویی، دانش آموزی و نیز کارگری در کل کشور، بدون اعتصابات پرداخته می‌شود.

تجمعات اعتراضی مردمی

در این صفحه صرفا به بررسی تجمعات اعتراضی مردمی پرداخته می‌شود. یعنی بدون تجمعات دانشجویی، دانش آموزی و کارگری.

تجمعات اعراضی دانشجویی

در این صفحه به بررسی تجمعات دانشجویی در کشور پرداخته می‌شود.

تجمعات کارگری، بازاریان و اصناف

در این صفحه به بررسی اعتصابات کارگری، بازاریان و اصناف پرداخته می‌شود.

بازداشت‌شدگان

در این صفحه بر اساس گزارشات کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، به بررسی آمار بازداشت‌شدگان پرداخته می‌شود.

جان باختگان

در این صفحه بر اساس گزارشات موثق، به بررسی آماری جان باختگان پرداخته می‌شود.