سالگرد ژینا (مهسا) امینی

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

سالگرد ژینا (مهسا) امینی

25 شهریور All day

در آستانه سالگرد قتل حکومتی #ژیناامینی و شروع جنبش #زنزندگی_آزادی و خیزش آزادی‌خواهانه مردم ایران گروه‌های مختلفی بیانیه یا فراخوان منتشر کردند.

جهت مطالعه این بیانیه‌ها یا فراخوان‌ها می‌توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

-فراخوان شش حزب کردستان
(https://kurdistanmedia.com/fa/news/2023/09/26)

-شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
(https://t.me/shoranaft/770)

-فعالین و تشکل‌های رنگین‌کمانی
(https://wriran.com/tashakol-ranginkamaniha/)

-فعالین جنبش زنان و دیگر جنبشهای اعتراضی
(https://wriran.com/bayanieh25shahrivar/)

-کمیته‌های انقلابی
(https://kolbarnews.com/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87/)

-اتحاد سراسری بازنشستگان
(https://t.me/etehadesarasari/36728)

-کانون نویسندگان ایران
(https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-09-15)

– دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور(https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-09-15)

پاسخی بگذارید