رابطه بین تجمعات اعتراضی و سرکوب و کشتار

رابطه بین تجمعات اعتراضی و سرکوب و کشتار

بررسی جزئیات قتل معترضان در جنبش انقلابی مردم ایران توسط نیروهای امنیتی در 82 روز اول این جنبش بر اساس گزارش هرانا و تطبیق آن‌ها با داده‌های ثبت شده در وبسایت نمای انقلاب نکاتی را روشن میکند.

یک) با حذف جنایت بزرگ قتل حداقل 90 نفر از مردم معترض زاهدان در 8 مهر 1401، به عنوان داده خارج از محدوده در محاسبات، ضریب همبستگی بین تعداد تجمعات اعتراضی مردمی و تعداد جان‌باختگان 0.74، مثبت و بالا تلقی میشود.

 

همبستگی 1

دو) این همبستگی بالا یعنی جمهوری اسلامی با افزایش تجمعات اعتراضی، بیشتر می‌کشد. از طرفی احتمالا با افزایش اعتراضات، کشتار افزایش و به تبع آن تجمعات اعتراضی کاهش می‌یابد و لذا کشتار هم کاهشی می‌شود.

سه) شیب کاهشی هر دو نمودار نشان‌دهنده همبستگی بالا و متناظر بودن روند اعتراضات و کشتار است.

همبستگی 2

چهار) تعداد تجمعات اعتراضی سراسری کاهشی است اما تداوم و پراکندگی آن حفظ شده است. این تداوم را در گزارشات به روز سایت نمای انقلاب تا امروز (9 دی 1401) می‌توان دید.

 

============

http://www.enqelab.info

#مهسا_امینی #زن_زندگی_آزادی

Read Previous

مقاله تحلیلی شماره 2: ضرورت تشکیل راهبری گروهی جنبش انقلابی مردم ایران از دید آمار

Read Next

با وجود سرکوب، معترضان ایران همچنان رژیم را به چالش می کشند

پاسخی بگذارید